Patientavgifter från 2018

Patientavgift hos sjukgymnast/fysioterapeut är oförändrat 200:- kronor per besök. Högkostnadsskydd och brytpunkt för frikort är oförändrat 1100:-. Nytt för i år är att barn- och ungdomar under 20 år är befriade från avgifter.

Observera också att uteblivet besök eller sent återbud debiteras med dubbel patientavgift oavsett om man har frikort eller inte. Målsman ansvarar för omyndiga barn och ungdomar.