Patientavgifter från 2019

Patientavgift hos sjukgymnast/fysioterapeut är oförändrat 200:- kronor per besök. Högkostnadsskydd och brytpunkt för frikort är 1150:- kronor. Barn- och ungdomar under 20 år är befriade från avgifter.

Observera också att uteblivet besök eller sent återbud debiteras med dubbel patientavgift dvs 400:- kronor oavsett om man har frikort eller inte. Målsman ansvarar för omyndiga barn och ungdomar.